בית כחם הייגול
Hilook Logo

רשימת מצלמות IP היילוק 

מצלמות צינור IP

עד 30מטר IR
טווח ראיית לילה
עדשה
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 4 מ"מ
עדשה קבועה 4 מ"מ
עדשה קבועה 4 מ"מ
מגה פיקסל
3 MP
2 MP
2 MP
2 MP
מק''ט הגבהה
מק''ט היילוק
DS-1260ZJ
IPC-B631-Z
DS-1260ZJ
IPC-B620H-Z
DS-1280ZJ-XS
IPC-B120H-M
DS-1280ZJ-XS
IPC-B120
IPC-B220
IPC-B120
2 MP
DS-1296ZJ
IPC-B120H-M
IPC-B620H-Z
IPC-B620H-Z
logo.png
IPC-B220
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR

מצלמות צינור IP

IPC-B140H-M
IPC-B140H-M
IPC-B640H-Z
IPC-B640H-Z
IPC-B640H-Z
IPC-B140H-M
IPC-B140H-M
IPC-B150H
IPC-B150H-M
IPC-B650H-Z
logo.png
טווח ראיית לילה
מגה פיקסל
עדשה
מק''ט היילוק
מק''ט הגבהה
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-XS
DS-1260ZJ
DS-1260ZJ
4 MP
4 MP
5 MP
5 MP
5 MP
עדשה קבועה 4 מ"מ
עדשה קבועה 4 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR

מצלמות כיפה IP

IPC-T120
IPC-T220H
IPC-T621H-Z
IPC-D120H-M
IPC-D620H-Z
logo.png
IPC-T120
IPC-T220H
IPC-T621H-Z
IPC-D120H-M
IPC-D620H-Z
מק''ט היילוק
מק''ט הגבהה
מגה פיקסל
עדשה
טווח ראיית לילה
2 MP
2 MP
2 MP
2 MP
2 MP
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-S
DS-1280ZJ-M
DS-1280ZJ-DM18
DS-1280ZJ DM21
עד 10 מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ

מצלמות כיפה IP

IPC-D150H-M
IPC-D650H-Z
IPC-T250H
IPC-T651H-Z
IPC-D150H
מק''ט היילוק
טווח ראיית לילה
עדשה
מגה פיקסל
מק''ט הגבהה
logo.png
IPC-D150H-M
IPC-D150H
IPC-D650H-Z
IPC-T250H
IPC-T651H-Z
DS-1280ZJ-DM18
DS-1280ZJ-DM18
DS-1280ZJ-DM21
DS-1280ZJ-S
DS-1280ZJ-M
5 MP
5 MP
5 MP
5 MP
5 MP
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עד 10 מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR

מצלמות כיפה IP

מצלמות כיפה IP

IPC-D140H-M
IPC-D640H-Z
IPC-T641H-Z
logo.png
מק''ט היילוק
טווח ראיית לילה
עדשה
מגה פיקסל
מק''ט הגבהה
PC-D140H-M
IPC-D640H-Z
IPC-T641H-Z
DS-1280ZJ-DM18
DS-1280ZJ-DM21
DS-1280ZJ-M
4 MP
4 MP
4 MP
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עדשה קבועה 2.8 מ"מ
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR
עד 30מטר IR