בית כחם הייגול
Hilook Logo

רשימת מצלמות היילוק אנלוגי

מצלמות צינור HD אנלוגי TVI,CVI,AHD,CVBS

THC-B120-P(B)
THC-B120-M
THC-B220
THC-B220-MC
THC-B223-M
THC-B120-P(B)
THC-B120-M
THC-B220
THC-B220-MC
THC-B223-M
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-XS
מק''ט הגבהה
מק''ט היילוק
2 MP
2 MP
2 MP
2 MP
2 MP
מגה פיקסל
טווח ראיית לילה
עד 20 מטר EXIR
עד 20 מטר EXIR
עד 40 מטר EXIR
עד 40 מטר EXIR
עד 50 מטר EXIR

מצלמות צינור HD אנלוגי TVI,CVI,AHD,CVBS

THC-B320-VF
THC-B320-VF
THC-B320-VF
THC-B140-M
THC-B240-M
THC-B320-VF
THC-B323-Z
THC-B340-VF
THC-B140-M
THC-B240-M
מק''ט היילוק
DS-1280ZJ-S
DS-1280ZJ-S
DS-1280ZJ-S
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-XS
2 MP
2 MP
4 MP
4 MP
4 MP
מק''ט הגבהה
מגה פיקסל
עדשה קבועה 3.6 מ"מ
עדשה
עדשה
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.7 מ"מ
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה קבועה 3.6 מ"מ
עדשה קבועה 3.6 מ"מ
עדשה קבועה 3.6 מ"מ
עדשה קבועה 3.6 מ"מ
עדשה קבועה 3.6 מ"מ
עדשה קבועה 3.6 מ"מ
logo.png
logo.png
טווח ראיית לילה
עד 40 מטר EXIR
עד 70 מטר EXIR
עד 20 מטר EXIR
עד 40 מטר EXIR
עד 40 מטר EXIR

מצלמות צינור HD אנלוגי TVI,CVI,AHD,CVBS

THC-T120-M
THC-T220-M
THC-T323-Z
THC-T320-VF
THC-D320-VF
THC-T120-M
THC-T220-M
THC-T323-Z
THC-T320-VF
THC-D320-VF
logo.png
מק''ט היילוק
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-M
DS-1280ZJ-M
DS-1280ZJ-M
DS-1280ZJ-DM45
מק''ט הגבהה
2 MP
2 MP
2 MP
2 MP
2 MP
מגה פיקסל
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.7 מ"מ
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה
טווח ראיית לילה
עד 40 מטר EXIR Eyeball 
עד 40 מטר EXIR Eyeball 
עד 70 מטר EXIR Eyeball 
עד 40 מטר EXIR Eyeball 
עד 40 מטר EXIR Eyeball 

מצלמות צינור HD אנלוגי TVI,CVI,AHD,CVBS

מצלמות צינור HD אנלוגי TVI,CVI,AHD,CVBS

THC-T140-M
THC-T240-M
THC-T340-VF
THC-D340-VF
THC-D323-Z
logo.png
DS-1280ZJ-XS
DS-1280ZJ-M
DS-1280ZJ-M
DS-1280ZJ-DM45
DS-1280ZJ-DM45
4 MP
4 MP
4 MP
4 MP
4 MP
מק''ט היילוק
מק''ט הגבהה
מגה פיקסל
עדשה
THC-T140-M
THC-T240-M
THC-T340-VF
THC-D340-VF
THC-D323-Z
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.8 מ"מ
עדשה משתנה -2.7 מ"מ
עד 20 מטר EXIR Eyeball 
עד 40 מטר EXIR Eyeball 
עד 40 מטר EXIR Eyeball 
עד 40 מטר EXIR Eyeball 
עד 70 מטר EXIR Eyeball 
טווח ראיית לילה