מערכת ניהול מצלמות אבטחה HikCentral

HikCentral V1.2

התקנת HikCentral שלב 1

Hikcentral Logo

להורדת תוכנה 

מדריך למשתמש

תוכנת אחסון Program storage

pStore

מה זה תוכנת (pStor)- תוכנת אחסון Program storage

HikCentral V1.2

התקנת HikCentral שלב 2

הוספת התקנים & הגדרת צפיה

HikCentral V1.2